Uppsala Medievetare

UPPSALA MEDIEVETARE

Studentföreningen för alla studenter med intresse för journalistik, media och kommunikation vid Uppsala Universitet.

 

Bli medlem

Uppsala Medievetare är en förening av medievetare, för medievetare. Som medlem i Uppsala Medievetare får du chansen att engagera dig samt delta på alla föreningens evenemang och aktiviteter, såsom insparker, föreläsningar, gasquer, skidresor och mycket mer. Föreningen är öppen för alla studenter med ett intresse för journalistik, media och kommunikation. Ett medlemskap kostar 100 kr och håller hela din studietid.

Du kan bli medlem på plats under varje inspark, annars kan du höra av dig till oss på:  styrelsen@uppsalamedievetare.se

Engagera dig!

Ta chansen att skapa givande och roliga erfarenheter genom att engagera dig i Uppsala Medievetare! Föreningen erbjuder något för dig oavsett tidigare erfarenheter, ambitionsnivå och intressen. Är du intresserad av marknadsföring, att utveckla din utbildning, att planera sittningar, eller av att knyta viktiga kontakter inom näringslivet? Under våra vår- och höststämmor tillsätts förtroendevalda till föreningens styrelse samt suppleanter till våra utskott. Vakanta poster, datum och annan viktig information inför stämmor publiceras på vår Facebook samt Instagram. Välkommen!

Inspark med UMV

Varmt välkommen till Uppsala – Sveriges utan tvekan bästa studentstad! Du har en härlig och givande tid framför dig. Som medlem i föreningen Uppsala Medievetare guidar vi dig som ny student för att garantera en rolig och trygg start på din studietid.

I början av varje termin arrangerar föreningen en inspark för alla nya studenter inom MKV. Under denna tid får du chansen att lära känna Uppsala, dess studentliv, föreningen och framförallt andra studenter. Dina faddrar, kaptener och generaler finns där för din skull, så tveka inte att ta hjälp av dem.

Annan viktig information som nybliven medievetare hittar du här på vår hemsida eller på våra sociala medier. Det finns bland annat en hel del nyttig information för dig att ta del av i vår välkomstpodd på Spotify!

Har du specifika frågor kring insparken?

Vår verksamhet

Uppsala Medievetare är en ideell studentförening som grundades våren 2012 och går under Uppsala studentkårs Samhällsvetenskapliga sektion. Föreningen är öppen för alla studenter med ett intresse för journalistik, media och kommunikation. Syftet med föreningen är att vidareutveckla, komplettera och väcka intresse för den medie- och kommunikationsvetenskapliga utbildningen vid Uppsala universitet.

Studentliv

Föreningen arrangerar varje termin flertal studiesociala aktiviteter med syfte att främja kontakt och gemenskap mellan studenter inom utbildningens alla nivåer. Dessa är aktiviteter såsom insparker, sittningar, idrottsevent och mycket mer!

Näringsliv

En annan viktig del av föreningens arbete är att bidra till en ökad näringslivskontakt. Vi arbetar därför med att bland annat arrangera spännande gästföreläsningar och deltar varje år i Kontaktdagarna för att studenter ska få chansen att komma i kontakt med företag.

Utbildning

Vi i Uppsala Medievetare för även studenternas talan i utbildningsrelaterade frågor. Vi arbetar kontinuerligt för en utvecklande utbildning och en god studiesocial miljö vid institutionen, bland annat genom pluggstugor och kursutvärderingar. Allt för att du ska få en så givande utbildning som möjligt!

Styrelsen

UMV’s styrelse är föreningens operativa organ och är högst ansvariga för att planera, genomföra samt utveckla föreningens verksamhet. Utöver föreningsstämman är styrelsen föreningens högst beslutande organ. Styrelsen består av ordföranderiet samt en ordförande och en vice ordförande från vardera av våra fem utskott.

Har du generella frågor som rör styrelsen? Kontakta styrelsen@uppsalamedievetare.se

DSC_0002 – Redigerad (1)

Ordföranderiet

Från vänster: Axel Lidin (Ekonomiansvarig), Dante Sautermeister (Ordförande), Alvin Hägerbäck (Vice Ordförande) & Irma Von Mentzer (Sekreterare)

Ordföranderiet

Kontakta oss för frågor gällande föreningen i helhet, medlemskap eller ekonomi.

Ordforande@uppsalamedievetare.se

Vice.ordforande@uppsalamedievetare.se

Ekonomi@uppsalamedievetare.se

Sekreterare@uppsalamedievetare.se

Utbildningsutskottet

Från vänster: Leo Karneman (Ordförande), Miranda Wedberg (Vice Ordförande)

Utbildningsutskottet

Kontakta oss för frågor gällande din MKV-utbildning.

Utbildning@uppsalamedievetare.se​

Eventutskottet

Från vänster: Mathilda Ståhl (Vice Ordförande) & Filip Hammarström (Ordförande)

Eventutskottet

Kontakta oss för frågor gällande sittningar och andra evenemang.

Event@uppsalamedievetare.se​

Näringslivsutskottet

Från vänster: Alicia Rosenqvist (Vice Ordförande) & Tyra Bruno (Ordförande)

Näringslivsutskottet

Kontakta oss för frågor gällande samarbeten eller arbetsmarknad.

Naringsliv@uppsalamedievetare.se

Marknadsföringsutskottet

Från vänster: Bianca Lillewarg (Ordförande) & Svea Boman (Vice Ordförande)

Marknadsföringsutskottet

Kontakta oss för frågor gällande våra sociala medier och merch.

Marknadsforing@uppsalamedievetare.se

Idrottsutskottet

Från vänster: Benjamin Björk (Ordförande) & Nelle Inghamn (Vice Ordförande)

Idrottsutskottet

Kontakta oss för frågor gällande föreningens idrottsrelaterade aktiviteter.

Idrott@uppsalamedievetare.se

Om styrelsen

UMV’s styrelse är föreningens operativa organ och är högst ansvariga för att planera, genomföra samt utveckla föreningens verksamhet. Utöver föreningsstämman är styrelsen föreningens högst beslutande organ. Styrelsen består av ordföranderiet samt en ordförande och en vice ordförande från vardera av våra sex utskott. Har du generella frågor som rör styrelsen? Kontakta: Styrelsen@uppsalamedievetare.se

Ordföranderiet består av föreningens ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig samt sekreterare. Ordförande och vice ordförande har bland annat i uppgift att leda styrelsemöten, stämmor, intern kommunikation, kontakt med andra föreningar och administration. De agerar även som föreningens främsta ansikte utåt. Ekonomiansvarig ansvarar över föreningens ekonomi, att den sköts på ett korrekt och långsiktigt sätt. Sekreterarens arbetsuppgifter rör dokumentation och arkivering.

Kontakt:
Ordforande@uppsalamedievetare.se
Vice.ordforande@uppsalamedievetare.se
Ekonomi@uppsalamedievetare.se
Sekreterare@uppsalamedievetare.se

Utbildningsutskottets syfte är att främja och förbättra MKV-utbildningen samt länken mellan studenter och universitetet. Utskottet möjliggör för mediestudenter att framföra åsikter och därmed öka utbildningens kvalitét. Vidare ansvarar utbildningsutskottet för föreningens kontakter med den Samhällsvetenskapliga sektionen, Uppsala universitet och framförallt Institutionen för informatik och media. Utöver detta arrangerar utskottet bland annat pluggstugor och intressanta föreläsningar.

Kontakt:
Utbildning@uppsalamedievetare.se

Eventutskottet ämnar att främja kontakten, umgänget och gemenskapen mellan föreningens medlemmar vid sidan av studierna. Utskottet anordnar bland annat sittningar, mingel, filmvisningar och event med andra föreningar.

Kontakt:
Event@uppsalamedievetare.se

Näringslivsutskottet fungerar som en brygga mellan studenter och näringsliv. Utskottet utvecklar kontakt och samarbeten med organisationer och företag, vilket bland annat resulterar i gästföreläsningar och företagsbesök.

Kontakt:
Naringsliv@uppsalamedievetare.se

Vårt marknadsföringsutskott driver våra sociala medier och ansvarar för föreningens externa kommunikation och grafiska material. Detta innefattar allt från bilder, copy och även vår merch.

Kontakt:
Marknadsforing@uppsalamedievetare.se

Föreningens idrottsutskott arbetar för att du som student ska få en mer aktiv vardag som främjar såväl ditt fysiska som psykiska välmående. Utskottet anordnar flertal idrottsrelaterade aktiviteter såsom springgrupper, brännbollsturneringar, yogakvällar och skidresor.

Kontakt:
Idrott@uppsalamedievetare.se

Vårt välkomstutskott är dem som ligger bakom dom fantastiska insparkerna vi har varje vår och hösttermin. 

För företag

Är ert företag bland annat intresserade av framtidens kommunikatörer, journalister, analytiker, reklamare, konsulter eller projektledare?

Föreningen strävar kontinuerligt efter att skapa fler företagskontakter och samarbetspartners verksamma inom näringslivet. Vi anordnar flertal evenemang under terminerna med syfte att stärka dessa relationer. Är du eller ditt företag intresserade av att samarbeta med oss? För att bli samarbetspartner kontaktar ni vårt näringslivsutskott, eller ordföranderiet. Därifrån tar vi vidare kontakt med er kring processen och hittar bästa möjliga tillvägagångssätt!