Fristående kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap

Det finns tre olika nivåer på kurserna; A-, B- och C-nivå. Dessa nivåer utser fördjupningsgrad inom ämnet och följer varandra. Vardera kurs är 30 hp och pågår under en termin.

A kursen är den första man läser inom medie-och kommunikationsvetenskap. Denna kurs ger en introduktion till ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, centrala begrepp inom ämnet och en delkurs i metodologi. Klicka här för att läsa mer om A-kursen!

B kursen har tre inriktningar, Media, Kommunikation och Journalistik där man läser 15 hp inom det valda ämnet, 7,5 i metodologi och skriver sedan en B-uppsats. Vill du läsa mer om mediespåret? Klicka här! Om du är mer intresserad av kommunikationsspåret ska du klicka här! Vill du hellre läsa journalistikspåret så kan du klicka här för att läsa mer.

C kursen baseras på vilken inriktning man valt på B-nivå då man på C-nivån sedan fördjupar sig inom det valda ämnet. Kursen har liknande upplägg som B kursen men avslutas istället med en C-uppsats. Är du intresserad av mediespåretklicka här för att läsa mer! Eller lockar kommunikationsspåret mer? Klicka här! Eller kanske mer intresserad av journalistikspåret? Då ska du klicka här!

Är du kanske intresserad av andra kurser inom Informatik och Media? Klicka här!

Har du några frågor eller synpunkter om utbildningen, hör gärna av dig till: utbildning@uppsalamedievetare.se