PROFFSEN SVARAR – MARIA ULFENDAHL

Månadens proffs är Maria Ulfendahl – strateg och UX Director på kommunikationsbyrån Matador i Uppsala. Maria gör allt från djupdykningar i olika målgrupper till att facilitera workshops och utveckla kreativa koncept, vilket gör att ingen vecka är den andra lik!

Vad är din roll på Matador?

Jag jobbar som strateg och UX Director på Matador. Min roll på byrån är därför en väldigt bred sådan där jag ständigt rör mig mellan de strategiska och kreativa delarna i olika projekt. Jag gör målgruppsanalyser, föreläser, utbildar både internt och externt, faciliterar workshops, säkrar att våra digitala produktioner håller en hög nivå av användarvänlighet samt arbetar fram kreativa koncept och mer övergripande varumärkesplattformar med mera.

Hur hamnade du på den positionen du är idag?

Det är mycket av en slump. Jag provade mig fram, både gällande utbildning och tidigare arbetsplatser, och valde riktning efter vad jag tyckte var kul i stunden. Här på Matador har jag också fått den fina möjligheten att ytterligare utveckla det jag tyckt varit roligt och på så sätt växt mycket och fått en stor bredd i min erfarenhet. 

 Tre egenskaper hos dig själv som din arbetsgivare värdesätter högt?

Jag vet att det är väldigt uppskattat att jag har en stor dos nyfikenhet, ett stort engagemang för mina kunder och att jag är lösningsorienterad utan att tumma på kvalitet. 

 Vad hade du gett dig själv för råd när du var ny inom branschen?  

Våga utmana dig själv regelbundet, ställ tusen frågor och prova dig fram utan att vara rädd för att göra fel. För du förlorar aldrig. Antingen vinner du eller så lär du dig något.

 Vad är det roligaste med ditt jobb?

Variationen av uppgifter, möjligheten att få lära sig mycket om många olika områden samt att få delta i/leda/facilitera kreativa processer av olika slag. Jag har förmånen att få jobba med otroligt kunnigt folk, både bland kunder och kollegor, samt lösa spännande och komplexa kommunikativa problem, något som jag tycker är väldigt roligt.

Av: Elin Olsson, ordförande näringslivsutskottet