Ordföranderiet HT19

Ordföranderiet är med i lite allting och har som uppgift att ha en överblick över vad som händer i föreningen och att alla utskott får den stöttning och finansiella medel som behövs för att driva utskotten (och föreningen) framåt. Vidare är representation också en stor del och att vara med på event tillsammans med andra föreningar, samt att inneha ett nära samarbete med Uppsala Studentkårs samhällsvetenskapliga sektion. Ordföranderiet arbetar också med en hel del administrativt jobb som inte alltid syns utåt, som exempelvis att skriva mallar, stadgar och att planera möten.

Ordföranderiet leds av:

  • Oscar Fock – Ordförande
  • Emmeli Nyblom – Vice Ordförande
  • Vera Litens – Sekreterare
  • Rasmus Sundman – Ekonomiansvarig

För kontakt:

ordforande@uppsalamedievetare.se
vice.ordforande@uppsalamedievetare.se

You must be logged in to post a comment.