Ordföranderiet VT19

Ordföranderiet leds av:

  • Jakob Merlenius – Ordförande
  • Lovisa Brämming – Sekreterare och Kassör
  • Ej tillsatt Vice Ordförande

För kontakt:

ordforande@uppsalamedievetare.se
vice.ordforande@uppsalamedievetare.se
sekreterare@uppsalamedievetare.se
ekonomi@uppsalamedievetare.se

You must be logged in to post a comment.