Utbildningssutskottet VT19

Utbildningsutskottet ansvarar för utbildningsfrågor och studiebevakning. Genom en nära kontakt med både studenter och institution kan vi fånga upp aktuella frågor och föra studenternas talan i dessa.

Utbildningsutskottet leds av:

  • Oscar Fock – Ordförande

För kontakt: utbildning@uppsalamedievetare.se