Uppsala Medievetares styrelse VT19 består av:

 • Ordförande – Jakob Merlenius
 • Vice ordförande – Ej tillsatt
 • Sekreterare och Kassör – Lovisa Brämming
 • Ordförande Eventutskottet – Maja Jonsson
 • Vice ordförande Eventutskottet – Theo Hafström
 • Ordförande Marknadsföringsutskottet – Anna Woodcock
 • Vice ordförande Marknadsföringsutskottet – Hannah Melander
 • Ordförande Näringslivsutskottet – Amela Muratspahic
 • Vice ordförande Näringslivsutskottet –  Rasmus Sundman 
 • Ordförande Utbildningsutskottet – Oscar Fock
 • Vice ordförande Utbildningsutskottet – Ej tillsatt
 • Ordförande Idrottsutskottet – Frida Johnsson
 • Vice ordförande Idrottsutskottet – Maja Albertsson

För kontakt:

 • styrelsen@uppsalamedievetare.se
 • event@uppsalamedievetare.se
 • marknadsforing@uppsalamedievetare.se
 • naringsliv@uppsalamedievetare.se
 • utbildning@uppsalamedievetare.se
 • idrott@uppsalamedievetare.se