Foto: Caroline Matts

Uppsala Medievetares styrelse HT19 består av:

 • Ordförande – Oscar Fock
 • Vice ordförande – Emmeli Nyblom
 • Sekreterare – Vera Litens
 • Ekonomiansvarig – Rasmus Sundman
 • Ordförande Eventutskottet – Emmy Vedin
 • Vice ordförande Eventutskottet – Lisa Söderberg
 • Ordförande Marknadsföringsutskottet – Julia Bengtsson
 • Vice ordförande Marknadsföringsutskottet – Elin Salemyr
 • Ordförande Näringslivsutskottet – Elin Olsson
 • Vice ordförande Näringslivsutskottet –  Liselotte Gruving 
 • Ordförande Utbildningsutskottet – Astrid Othelius
 • Vice ordförande Utbildningsutskottet – Julia Cenner
 • Ordförande Idrottsutskottet – Emelie Svesse
 • Vice ordförande Idrottsutskottet – Joseph Edman

För kontakt:

 • styrelsen@uppsalamedievetare.se
 • ordforande@uppsalamedievetare.se
 • event@uppsalamedievetare.se
 • marknadsforing@uppsalamedievetare.se
 • naringsliv@uppsalamedievetare.se
 • utbildning@uppsalamedievetare.se
 • idrott@uppsalamedievetare.se