Näringslivsutskottet VT19

Näringslivsutskottet ansvarar för föreningens kontakt med näringslivet. Utskottet arbetar med bokning av föreläsare, kontakt med sponsorer, anordnande av företagsbesök och mässor samt det praktiska arbetet bakom detta.

Näringslivsutskottet leds av:

  • Amela Muratspahic – Ordförande
  • Rasmus Sundman – Vice Ordförande

För kontakt: naringsliv@uppsalamedievetare.se