Marknadsföringsutskottet VT19

Marknadsföringsutskottet ansvarar för föreningens hemsida, sociala medier och marknadsföringen. Utskottet arbetar med att informera om events, föreningsmöten, relevanta praktikplatser, föreläsningar och att hålla er uppdaterade kring allt som händer i föreningen, utbildningen och branschen.

Marknadsföringsutskottet leds av:

  • Anna Woodcock – Ordförande
  • Hannah Melander – Vice Ordförande

För kontakt: marknadsforing@uppsalamedievetare.se