Vilka är Uppsala Medievetare?

Uppsala Medievetare är en ideell studentförening som grundades under hösten 2011. Föreningen är öppen för alla studenter med ett intresse för media, kommunikation och journalistik. Syftet med föreningen är att vidareutveckla, komplettera och väcka intresse för den medie- och kommunikationsvetenskapliga utbildningen vid Uppsala universitet. För att uppnå detta vill vi bidra med:

  • En ökad näringslivskontakt
    En viktig del i vårt arbete är att bidra med en ökad näringslivskontakt bland utbildningens studenter. Vi arbetar därför med att arrangera spännande gästföreläsningar, workshops och företagsbesök.
  • Studiesociala aktiviteter
    Vi genomför studiesociala och idrottsliga aktiviteter, såsom insparkar vid terminsstart samt middagar under terminerna. Detta för att främja kontakten och gemenskapen mellan studenter inom MKV-utbildningens olika nivåer.
  • Studiebevakning
    Sist, men inte minst, för vi studenternas talan i utbildningsrelaterade frågor och arbetar för en god studiesocial miljö vid institutionen för informatik och media. Allt för att du ska få en utbildning som du är nöjd med!

Är du intresserad av att engagera dig eller vill du veta mer om föreningen och vårt arbete? Klicka i så fall här!

Vill du läsa mer om vad föreningen står för kan du läsa våra stadgar här!

Styrelsen har även nyligen antagit en policy samt integritetspolicy som ytterligare reglerar vad föreningen står för och hur vi arbetar med personuppgiftshantering.