Uppsala Medievetare

5 chockerande kliv framåt för jämställdheten under 2023

av: Anna Engström

2023 var ett stort år för jämställdheten, men alla kloka åsikter från Twitters incelforum till trots har vi emellertid några små detaljer kvar att jobba på. Framsteg görs visserligen, men det är svårt att känna sann glädje när även progressionen känns daterad. Följande är några exempel på hur kort vi har kommit, samt hur långt vi har kvar.

1. Mensprodukter testas med riktigt blod - för första gången någonsin

2023 var verkligen kvinnans år – forskare har kommit fram till att mensblod inte består av blåaktig selinvättska! Nu förstår jag givetvis att det uppstår en viss förvirring hos somliga läsare, men ni är i gott sällskap. Inte heller världens ledande framställare av kvinnliga hygienprodukter hade tidigare listat ut att mänskligt blod har en annan densitet än vatten. En studie gjord vid Oregon Health & Science University visar att missförståndet kring den mycket komplicerade kvinnliga autonomin har resulterat i att en stor mängd produkter har felmarkerats avseende deras vätskeupptagningsförmåga. I och med att en kvinna i genomsnitt spenderar ca 1800 kronor per år i 45 år på mensprodukter känner vi oss mycket privilegierade som i framtiden kanske till och med kan få möjligheten att köpa rätt.

2. Världens första kvinnliga krockdocka framställs

Visste du att kvinnor har upp till en tredjedels högre risk att dö i trafiken och upp till tre fjärdedelars högre risk att skadas allvarligt, trots att män löper större risk att orsaka eller råka ut för olyckor? Kvinnors markanta överrepresentation i skadestatistiken beror till stor del på att den allra första krockdockan med kvinnlig genomsnittsstorlek och anatomi togs fram först år 2023. Hittills har samtliga studier gällande trafiksäkerhet baserats på manliga testdockor, någonting som professor Astrid Linder har arbetat i tjugo år för att förändra. Med hennes framställning av kvinnliga prototyper har hon ambitionen att jämna ut de oproportionerliga siffrorna så att kvinnor kan röra sig på vägarna på samma villkor som sina manliga medtrafikanter. Dockan är, trots sitt genomslag, långt ifrån att vara delaktig i dagens standardiserade tester. Så håll er säkra tjejer, se till att ta er hem till fots! Eller juste…

3. Myten om den manliga jägaren demonteras

Det visar sig att älsklingsargumentet till varför kvinnor bör stanna hemma medan männen gör karriär inte har lika stor evolutionär backning som somliga önskar tro. En studie vid Seattle Pacific University tituleras “The Myth of Man the Hunter” och har med hjälp av samlad arkeologisk data samt studier av befolkningar som lever bortom vår civilisation konstaterat att 79% av samhällena helt enkelt inte alls lever i enlighet med vad vi tidigare antagit. Tvärtemot har kvinnorna som regel en mycket aktiv roll i jakten. Det visade sig dessutom att kvinnorna i större utsträckning jagade byten av större storlekar, någonting som tidigare har associerats med manliga jägare. Det finns emellertid ingen anledning att känna sig underminerad, även om kvinnor i grupp var mammutens största hot är män i grupp fortfarande vårt.

4. 8 av 10 gravida kvinnor lider av morgonillamående - nu vet vi varför

Ni vet den där åkomman som drabbar 8 av 10 män men som aldrig har forskats på tillräckligt för att behandlas? Inte jag heller. Nåväl, låt oss diskutera morgonillamående. Inte den sorten som vanligen upplevs onsdag morgon efter en för många enheter på Snerikes, utan den sorten som majoriteten av gravida kvinnor upplever, tidvis till en så svår grad att det innebär en substantiell risk för både foster och mamma. Mot den sorten har det nämligen varken utförts en anmärkningsvärd mängd studier eller erbjudits effektiv och beprövad behandling. 2023 var emellertid året då svaret på vad som orsakar illamåendet äntligen besvarades! En studie utförd vid Cambridge Universitet visade att ett hormon vid namn GDF15, som produceras naturligt i kroppen i låga doser, förekommer i högre koncentration i moderkakan under en graviditet. Hormonet resulterar i att 80% av kvinnor upplever varierande nivåer av obehag och att 2% behöver hospitaliseras till följd av sina symtom. Ännu har det inte tagits fram någon behandling, men studien är förhoppningsvis ett fall framåt i processen att få fram ett fungerande läkemedel.

5. Forskarna hade fel - manliga möss är mer oförutsägbara än kvinnliga

När det kommer till studier gjorda på möss, speciellt med syftet att studera neurologi, har forskare till övervägande del använt sig av hanmöss med argumentet att deras hjärnor är mer förutsägbara och därmed lättare att applicera på standardiserade studier. Faktum är att det har gjorts fem gånger så många enkönsstudier på hanmöss respektive honmöss vilket har resulterat i att forskare har underprioriterat den kvinnliga demografin gällande omkring 700 olika sjukdomar. Trots att myten om den hysteriska honråttan började demonteras redan under 90-talet är det 2023s studie från Northeastern University som fastställer att det de facto visat sig vara helt tvärt emot vad som tidigare antagits. Med användning av ny teknologi kan det konstateras att hanråttor påvisas vara signifikant mer oförutsägbara än honorna, vilket chockerande nog innebär att historiens neurologer har satt forskningen åt sidan till förmån för kvinnohat och sexism. Så tokigt det kan bli!

Ovanstående är exempel på banbrytande forskning som förhoppningsvis kommer att bevisas ovärderligt för otaliga kvinnor som tidigare hade lidit eller mist livet till följd av otillräcklig data. Det är visserligen värt att fira, men likväl värt att sörja. En värld där 8/10 gravida lider utan tillgång till behandling, där kvinnors dödsstatistik i trafiken inte åtgärdas och där falska myter om kvinnans fysiska och psykiska kapacitet får fortgå är en värld som har en lång väg kvar att gå. Den mörka sanningen är att fler kommer att mista livet till följd av patriarkala strukturer, och att exemplen ovan bara utgör ett fåtal exempel på brister inom kvinnlig forskning och kvinnovård. Två steg fram, ett steg bakåt. Som jag önskar att jämställdheten verkligen hade gått för långt.

KONTAKTA OSS

Vill du komma i kontakt med tidningen?
Detta gör du enklast genom att maila

tidningeneris@uppsalamedievetare.se