Från och med höstterminen 2017 ges du möjligheten att studera både kandidatprogrammet Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) på 180 hp samt som fristående kurser. Du kan alltså välja om du vill följa det planerade upplägget som beskrivs nedan för att få en kandidatexamen i ämnet eller helt själv planera din universitetstid genom att läsa MKV som enskild kurs, biämne i en annan kandidatexamen eller som huvudämne där du utöver tre terminerna med MKV helt fritt väljer biämne och enskilda kurser.

Den första terminen för dig som sökt och antagits till det treåriga programmet inleds med en termin i Medie- och kommunikationsvetenskap A som ger en introduktion i medier, kommunikation samt journalistik.

Den andra terminen läser du det inkluderade biämnet informationssystem och digital kommunikation innehållandes webbproduktion, interaktionsdesign och sociala medier. Dessa kurser läses gemensamt för alla programstudenter.

Den tredje terminen läser du valfria kurser. Dessa kan vara på andra universitet, både i Sverige och utomlands.

Den fjärde terminen väljer du spår och läser då mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier som del av Medie- och kommunikationsvetenskap B.

Den femte terminen består även den av valfria kurser. Här ges möjligheten till arbetsplatsförlagd praktik eller studier i eller utanför Sverige.

Den sjätte och sista terminen läser alla studenter Medie- och kommunikationsvetenskap C med fördjupade kurser inom valt spår. Programmet avslutas med ett självständigt arbete i form av en kandidatuppsats motsvarande 15 hp.

Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik