o

  Ordföranderiet VT17

Ordföranderiet leds av:

  • Amanda Larsson- ordförande
  • Julia Tunedal-vice ordförande
  • Fanny W. Viebke- Sekreterare och Kassör

För kontakt:

ordforande@uppsalamedievetare.se

vice.ordforande@uppsalamedievetare.se

sekreterare@uppsalamedievetare.se

ekonomi@uppsalamedievetare.se