Utbildningssutskottet VT 2017

Utbildningsutskottet ansvarar för utbildningsfrågor och studiebevakning. Genom en nära kontakt med både studenter och institution kan vi fånga upp aktuella frågor och föra studenternas talan i dessa.

  • Felix Lidéri – vice ordförande

För kontakt: utbildning@uppsalamedievetare.se