StyrelsenHT15

Styrelsen VT17

Föreningens styrelse VT17 består av:

 • – Ordförande – Amanda Larsson
 • – Vice ordförande – Julia Tunedal
 • – Sekreterare och Kassör – Fanny W. Viebke
 • – Ordförande eventutskottet – Amy Harrison
 • – Vice ordförande eventutskottet – Patricia Vallez  
 • – Ordförande marknadsföringsutskottet – Elin Jöryd
 • – Vice ordförande marknadsföringsutskottet – Isabelle Berglund
 • – Ordförande näringslivsutskottet – Anna Nygren
 • – Vice ordförande näringslivsutskottet –  Tobias Forslund
 • – Vice ordförande utbildningsutskottet -Felix Lidéri 

För kontakt:

 • styrelsen@uppsalamedievetare.se
 • event@uppsalamedievetare.se
 • marknadsforing@uppsalamedievetare.se
 • naringslivsutskottet@uppsalamedievetare.se
 • utbildning@uppsalamedievetare.se