Näringslivsutskottet VT17

Näringslivsutskottet ansvarar för föreningens kontakt med näringslivet. Utskottet arbetar med bokning av föreläsare, kontakt med sponsorer, anordnande av företagsbesök och mässor samt det praktiska arbetet bakom detta.

Nätverksutskottet leds av:

  • Anna Nygren – ordförande
  • Tobias Forslund- vice ordförande

För kontakt: naringsliv@uppsalamedievetare.se