Eventutskottet VT17

En viktig del i vårt arbete är att förbättra kontakten och gemenskapen mellan studenter inom utbildningens olika nivåer. Det bästa sättet att åstadkomma detta anser vi är genom studiesociala aktiviteter. Eventutskottet ansvarar i huvudsak för en inspark som hålls varje vår- och hösttermin men anordnar även utöver denna, gasquer och fester löpande under terminen.

Eventutskottet leds av:

  • Amy Harrison- ordförande
  • Patricia Vallez- vice ordförande

För kontakt: event@uppsalamedievetare.se