Vem är din studiebevakare?

Har det blivit problem med din tenta eller uppsats? Lyssnar inte läraren på dig? Har du upplevt att du blivit utsatt för diskriminering? Har du någon funktionsnedsättning och skulle behöva praktisk hjälp för dina studier? Saknas det mikrovågsugnar eller är det för dåligt ljud i föreläsningssalarna? För dig som studerar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten finns tre […]

Hur viktig del av din utbildning är läraren?

Tycker du att detta är en viktig fråga? Rekryteringsgruppen för professorsärenden samt Rekryteringsgruppen för lektorsärenden söker nu en ordinarie studentrepresentant och en suppleant för aktivt deltagande i de båda rekryteringsgrupperna. Som deltagare i en rekryteringsgrupp är du med och bedömer – utifrån sakkunnigutlåtanden – vilka som ska anställas som lektorer och professorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. […]

Tips! Bli studerandeskyddsombud!

Vill du vara med och påverka din och dina studiekamraters arbetsmiljö? Samhällsvetenskapliga och Ekonomiska sektionen söker nu nya studerandeskyddsombud inför våren 2013 och vänder sig därför till dig! Som studerandeskyddsombud företräder du studenterna i Uppsala universitets arbetsmiljöarbete. Du ser över studiemiljön och påpekar brister för personalen på universitetet. Du kommer att vara länken mellan studenterna […]