Archive | Utbildning RSS feed for this section

Hur viktig del av din utbildning är läraren?

30 Nov

Tycker du att detta är en viktig fråga? Rekryteringsgruppen för professorsärenden samt Rekryteringsgruppen för lektorsärenden söker nu en ordinarie studentrepresentant och en suppleant för aktivt deltagande i de båda rekryteringsgrupperna. Som deltagare i en rekryteringsgrupp är du med och bedömer – utifrån sakkunnigutlåtanden – vilka som ska anställas som lektorer och professorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Låter detta intressant? För mer information följ den här länken eller hör av dig till:

  • Rekryteringsgruppen för professorsärenden
    • Linda Lundberg, linda.lundberg@uadm.uu.se
  • Rekryteringsgruppen för lektorsärenden
    • Ingrid Henriksson, ingrid.henriksson@uadm.uu.se

Vill du söka någon av dessa poster? Hör då av dig till din studiebevakare med sektionsansvar, Alexandra Abde, på sektion.sam@us.uu.se.

Ta chansen att vara med och utse din nästa lärare!

/Dina studiebevakare, genom Studentföreningen Uppsala Medievetare

Tips! Bli studerandeskyddsombud!

30 Nov

Vill du vara med och påverka din och dina studiekamraters arbetsmiljö? Samhällsvetenskapliga och Ekonomiska sektionen söker nu nya studerandeskyddsombud inför våren 2013 och vänder sig därför till dig!

Som studerandeskyddsombud företräder du studenterna i Uppsala universitets arbetsmiljöarbete. Du ser över studiemiljön och påpekar brister för personalen på universitetet. Du kommer att vara länken mellan studenterna och den institution du representerar gällande arbetsmiljöfrågor – genom kontinuerlig och lyhörd kontakt.

I rollen som studerandeskyddsombud kommer du bl.a. få en introducerande utbildning som hjälper dig att genomföra ditt uppdrag samt delta i regelbundna möten med andra studerandeskyddsombud.

Varför ska du bli studerandeskyddsombud?

  • Möjlighet att påverka din och andra studiesituation
  • Ett intyg på utförd skyddsombudsutbildning
  • En grym merit på CV:t
  • Chansen att utvecklas och få nya erfarenheter

Låter det här som något för dig?
Besök då studiebevakarna i rum A224 på Ekonomikum eller maila: sektion.ekon@us.uu.se eller studiebev.sam@us.uu.se.
För att läsa mer: Klicka här!