Hur viktig del av din utbildning är läraren?

Tycker du att detta är en viktig fråga? Rekryteringsgruppen för professorsärenden samt Rekryteringsgruppen för lektorsärenden söker nu en ordinarie studentrepresentant och en suppleant för aktivt deltagande i de båda rekryteringsgrupperna. Som deltagare i en rekryteringsgrupp är du med och bedömer – utifrån sakkunnigutlåtanden – vilka som ska anställas som lektorer och professorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. […]

Tips! Bli studerandeskyddsombud!

Vill du vara med och påverka din och dina studiekamraters arbetsmiljö? Samhällsvetenskapliga och Ekonomiska sektionen söker nu nya studerandeskyddsombud inför våren 2013 och vänder sig därför till dig! Som studerandeskyddsombud företräder du studenterna i Uppsala universitets arbetsmiljöarbete. Du ser över studiemiljön och påpekar brister för personalen på universitetet. Du kommer att vara länken mellan studenterna […]