Du har väl hört om GDPR?

Den 25 maj trädde de nya dataskyddsreglerna, GDPR,  inom EU i kraft. Dessa regler är till för att förbättra och säkra sättet som företag och föreningar handskas med privatpersoners personuppgifter. Detta innebär ett nytt sätt att hantera mejl, fotografier och andra uppgifter som går att koppla direkt till individer.

I samband med detta skickade Uppsala Studentkår ut ett mejl till sina medlemsföreningar om råd och riktlinjer för hur föreningarna nu kan tänka kring reglerna. Riktlinjerna grundade sig i sju stycken principer:

  1. Laglighet, korrekthet och öppenhet
  2. Ändamålsbegränsning
  3. Uppgiftsminimering
  4. Korrekthet
  5. Lagringsminmering
  6. Integritet och konfidentialitet
  7. Ansvarsskyldighet

Med dessa sju principer tillkom en datapolicy och en rutinmall för mejlhantering som nu blivit en del av hur Uppsala Medievetare jobbar. Vi jobbar ständigt med att se till att våra medlemmar är säkra och välinformerade. Föreningen stötte dock på ett problem, den tidigare hanteringen av medlemsregistret höll inte. På grund av begränsad möjlighet att nå våra nuvarande medlemmar tog styrelsen valet på Vårstämman VT18 att rensa hela registret och börja om på nytt, allt för att göra hanteringen korrekt. I samband med detta inlägg publiceras informationen i föreningens alla kanaler för att nå ut till tidigare medlemmar och informera dem om förändringen. Medlemmarna ska även ges möjligheten att åter registrera sig innan den nya terminen kommer och all registrering räknas som nytt medlemskap. Läs mer om vad som gäller när man blir medlem i föreningen här.

Tidigare medlemmar kan registrera sig genom att klicka här!

Om du har någon fråga eller fundering så är det bara att skicka väg ett mejl till oss på kontakt@uppsalamedievetare.se så svarar vi så snabbt som möjligt.

About the author: Uppsala Medievetare