Rösta i kårvalet!

Som student i Uppsala finns det mycket att sätta sig in i, och det är inte så lätt att hålla koll på allt. Uppsala studentkårs verksamhet består av fyra olika delar: de tillsätter och organiserar studentrepresentanter i olika grupper inom universitetet, sköter studiebevakningen och ser till att studenternas studiegång blir så bra som möjligt, arbetar politiskt för att främja studentintresset och tillhandahåller studentservice såsom Studentbokhandeln, stipendier och bostadsportalen Studentboet.

För att vara med och påverka vad kåren gör, rösta i kårvalet! www.karvalet.nu

 

Screen Shot 2017-04-13 at 3.18.20 PM

About the author: Uppsala Medievetare

You must be logged in to post a comment.