PRECIS uppsatstävling

Har du skrivit en uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg.

Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling och visa upp dina resultat för branschen och ta chansen att vinna 15 000 kr som är priset vi ger den bästa uppsatsen.

C- eller D-uppsatsen ska vara framlagd och godkänd under perioden 2016-02-01 – 2017-01-31 och rymmas inom temat PR och kommunikation som strategiskt verktyg.

Vinnare utses av PRECIS styrelse. Bedömningen grundas i första hand på uppsatsens relevans och nytta för PR-konsultbranschen, företrädelsevis genom en explorativ ansats. Därutöver tas givetvis hänsyn till traditionella bedömningsgrunder som språk, struktur etc.

För att kunna bedöma uppsatsen ska den ha en sammanfattning (en till tre sidor) som särskilt belyser relevans för PR-konsultbranschen och vilka nya insikter som presenteras.

Sammanfattningen och uppsatsen skickas via email till info@precis.se senast den 1 februari 2017.

Vinnarna av årets tävling presenteras i april 2017.

Mer information och alla tidigare vinnare finns på

http://www.precis.se.

About the author: Uppsala Medievetare

You must be logged in to post a comment.