5 snabba till institutionen med Andreas Hedrén

Den här veckan har “5 snabba till proffsen” istället blivit “5 snabba till institutionen”. Här ställer vi frågor till de som arbetar på vår institution för informatik och media, för att ta reda på vad som krävs i arbetslivet från ett akademiskt perspektiv. Andreas Hedrén är universitetsadjunkt och studierektor och här delar han med sig av sina bästa tips för framtiden!

image01

Hej Andreas!

1. Vilka färdigheter ser du som extra viktiga hos en nyutexaminerad student/kommande arbetskollega?

Dels fackkunskaper som krävs för jobbet, men grundläggande värderingar och förhållningssätt som lojalitet, kommunikationsförmåga, social förmåga, ordning och reda är riktigt riktigt viktiga.

2. A) Hur hamnade du på den position du är idag och hur länge har du innehaft den?

Jag sökte ett utlyst jobb.

B) Hur såg ditt steg från universitetet till näringslivet ut?

Jag sökte utlysta jobb. Efter 10 år i näringslivet sökte jag mig tillbaka till akademin dock.

3. Tre egenskaper hos dig som din arbetsgivare/uppdragsgivare uppskattar? 

Samma svar som under 1.

4. Kunskaper/färdigheter som du ångrar att du inte satsade mer på att utveckla under studietiden? 

Nätverk, att jag inte var aktiv i kåren. Ni i nätverksutskottet verkar inte göra det misstaget.

5. Vad är ditt bästa tips för framtiden till universitetsstudenter?

Att ha perspektiv och att måna om att både vara bred/generalist men med djup/specialitet inom något. Bästa tipset är att bli riktigt bra på något och då skall man göra det man brinner för, inte vad andra tipsar om som lätta vägar etc.

About the author: Uppsala Medievetare