Kandidatprogram inom MKV

Det talas om att medie- och kommunikationsvetenskap äntligen ska bli ett program vid Uppsala universitet! Institutionen för Media och Informatik gör i samarbete med Uppsala Medievetares Utbildningsutskott en undersökning för att samla input från studenter. Er input kommer användas för att utforma en programansökan för ett kandidatprogram inom Medie- och kommunikationsvetenskap, med önskad start hösten 2017 på Uppsala Universitet. Så klicka er vidare till undersökningen för att svara på några frågor och ge synpunkter på hur du anser att utbildningen ska utförmas. Väl mött!

About the author: Uppsala Medievetare